APARTMANI UNA

Za sve objekte u fazi gradnje posedujemo potrebne saglasnosti i odobrenja za gradnju, a završeni objekti imaju upotrebne dozvole i uknjiženi su kao vlasništvo 6 Partners d.o.o. iz Bajine Bašte.

ADRESA:

Hajduk Veljka 16, 31250 Bajina Bašta, Srbija

Lokacija:

Kremanske Kose 65

Parcela

KO Kremna 9/4

Kontakt

Miloš Đunisijević

Direktor

PoŠALJITE UPIT